רוקח/ת נכבד/ה,
רופא/ה נכבד/ה,

 

הנדון: עדכון העלון לצרכן


אנציפלמד  Encypalmed Dragees
 
הרכב:                                
Pancreatin  72mg
Ox bile dry ext. 35mg     

 

הרינו להודיעכם כי חל עדכון בעלון לצרכן ובאריזה של התכשיר שבנדון, אשר אושר ע"י משרד הבריאות להתוויה:                                  

 Regulation of digestive disturbances

 

מהות העדכון:

1. פירוט מרכיבי התכשיר תוך אזכור לקטוז, סוכרוז ונתרן
2. הוספת הנחיה לאחסון מתחת ל 25°C

 

העלון מפורסם במלואו במאגר התרופות שבאתר האינטרנט של משרד הבריאות וניתן לקבלו מודפס ע"י פניה לבעל הרישום, חברת תרימה, תוצרי רפואה ישראליים מעברות בע"מ, קיבוץ מעברות 40230, טלפון: 8996776-09.

 

 

בברכה,


אילנה שוויגמן-לוי
רוקחת ממונה
חברת תרימה, תוצרי רפואה ישראליים מעברות בע"מ

 

 

לעלון לצרכן >>

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
 

כל הזכויות שמורות ל- Pharmaline ©