הצהרת נכנס לאתר

 

האתר מיועד לרוקחים ולאנשי מקצוע בתחום הפרמצבטיקה בישראל וכן לרופאים, צוות רפואי ואחרים העוסקים בתחומים הרלוונטיים בישראל. המידע הכלול באתר הוא מידע מקצועי ומדעי ומנוסח בהתאם. 

 

האמור באתר ביחס לתכשירים, טיפולים, וטכנולוגיות רפואיות אחרות מיועד למתן מידע כללי בלבד, ואינו מהווה תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע.

 

השימוש בתכשירים, ובטכנולוגיות הרפואיות, או בטיפולים הנזכרים באתר כפוף לתנאי הרישום שלהם ולאמור בעלון לרופא ובעלון לצרכן הרלוונטיים, או למידע בספרות המקצועית הרלוונטית ואין לראות באמור באתר משום עידוד ו/או המלצה לעשיית שימוש בתכשירים, טיפולים וטכנולוגיות רפואיות אחרות שלא בהתאם לתנאים אלה.

 

המידע המופיע באתר זה אשר מובא מטעם חברות התרופות / מזון רפואי / ציוד רפואי, הינו על אחריות הגוף אשר העביר אלינו את המידע.

 

השימוש באתר הוא על פי "תנאי השימוש באתר" כפי שמתפרסמים באתר.

 

אני מסכים ומצהיר כי אני עומד בתנאים לכניסה לאתרכניסה למנויים
כתובת דוא"ל:
ססמא:
משתמש חדש

pharmaline-facebook

 

תנאי השימוש באתר

 

תנאי שימוש

 

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של PharmaLine, מגזין מקצועי לרוקחים (להלן: האתר), המנוהל ומופעל על-ידי פארמה- ליין בע"מ (למען הנוחות היא תקרא להלן: החברה). השימוש באתר מעיד על הסכמה לתנאים המפורטים להלן. בחלק מהמדורים באתר עשויים להימצא תנאי שימוש נוספים או הסכמים מקוונים, המתייחסים במפורט לאותו מדור. השימוש במדורים הללו, כפוף הן לתנאי שימוש כלליים אלה והן לתנאים ולהסכמים הפרטניים שיימצאו בהם.
תנאי השימוש  מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, אף לנשים.


בכל מקום בו מפורטת אחריותה של החברה, תהיה הכוונה גם לאחריותם של עובדיה, מנהליה, בעליה והפועלים מכוחה או בשמה.

 1. הסכמה.  הכניסה לאתר זה והשימוש בו כפופים לתנאים הבאים ולכל הוראות החוק הרלוונטיות. על ידי כניסה לאתר ודפדוף בו, הנך מקבל, ללא הגבלה או סייג כלשהו, תנאים אלה, ומודה כי כל הסכם אחר בנוגע לשימוש באתר זה  בינך לבין החברה מוחלף בזה ואין לו כל תוקף.

 2. שימוש במידע. האתר מיועד לרוקחים ולאנשי מקצוע בתחום הפרמצבטיקה בישראל וכן לרופאים, ואחרים העוסקים בתחומי הרפואה. המידע הכלול באתר הוא מידע מקצועי ומדעי, המיועד אך ורק לאנשי מקצוע העוסקים בתחומים הרלוונטיים בישראל, ומנוסח בהתאם. המידע האמור אינו מיועד למי שאינו איש מקצוע בתחומים הרלוונטיים או למי שאינו תושב ישראל. כל העושה שימוש במידע ובתכנים המופיעים באתר, למרות שאינם מיועדים לו, עושה זאת על אחריותו המלאה והבלעדית, ולא תהיה לו כל תביעה, דרישה ו/או טענה כלפי החברה, העורכים, היועצים, הכותבים, המממנים וכל גורם אחר הפועל לשם עריכתו והפקתו של האתר.

  האמור באתר ביחס לתכשירים, טיפולים, וטכנולגיות רפואיות אחרות מיועד למתן מידע כללי בלבד, ואינו מהווה תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע. השימוש בתכשירים, ובטכנולוגיות הרפואיות, או בטיפולים הנזכרים באתר כפוף לתנאי הרישום שלהם ולאמור בעלון לרופא ובעלון לצרכן הרלוונטיים, או למידע בספרות המקצועית הרלוונטית ואין לראות באמור באתר משום עידוד ו/או המלצה לעשיית שימוש בתכשירים טיפולים, וטכנולגיות רפואיות אחרות שלא בהתאם לתנאים אלה. 
   
  הכניסה, הטעינה של קבצים או השימוש במידע באתר, לרבות כל טקסט, תמונה, קבצי שמע ווידאו, מותרים אך ורק לצורך שימוש בלתי-מסחרי בלבד. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בעיצובו, בתכנים המתפרסמים בו על-ידי החברה או מטעמה ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בהם - הנן של החברה. אין להפיץ, לשנות, לשדר, להשתמש מחדש, או להשתמש במידע למטרות מסחריות ללא אישור בכתב מאת החברה.  

  באתר עשויים להתפרסם תכנים המתפרסמים על-פי הסכם בין החברה לבין צד שלישי. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות לצד השלישי, שהרשה לחברה להשתמש בהם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לציבור תכנים אלה או את סימני המסחר הנלווים אליהם, או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בתכנים אלה.

  סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש, כאמור לעיל, בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.
  מסירת מידע המיועד לפרסום באתר מהווה אישור כי מוסר המידע הוא בעל כל הזכויות בו וכי הוא רשאי למוסרו לפרסום. במסירת המידע לפרסום מקנה המוסר לחברה רשיון-חינם, כלל עולמי, לא בלעדי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור ולהשתמש במידע כאמור לפי שיקול דעתה.

 3. הגבלת אחריות. החברה נוקטת מאמצים סבירים על מנת להבטיח שהמידע הכלול באתר הוא שלם, מדוייק ומעודכן. יחד עם זאת, המידע עשוי להכיל אי-דיוקים או טעויות דפוס. החברה אינה אחראית לטעויות או השמטות בתוכנו של האתר, והיא שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים, תיקונים ו/או שיפורים למידע, בכל עת ללא הודעה מוקדמת. כל המידע מסופק כפי שהוא (“as is”). החברה אינה ערבה לשלמות או דיוק המידע באתר זה או השימושים האפשריים שלו. בהתאם, המידע צריך להיבדק בזהירות בידי המבקרים באתר. החברה או כל גורם אחר המעורב ביצירת, הפקת או העברת אתר זה לא יהיו אחראים לנזקים ישירים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים הנובעים מהכניסה לאתר זה, השימוש או חוסר היכולת להשתמש בו, או כל טעות או השמטה בתוכנו של האתר. החברה אינה אחראית ולא תישא בחבות כלשהי לנזקים כלשהם או וירוסים שעלולים לפגוע בציוד המחשב של הגולש או ברכוש אחר שלו כתוצאה מכניסתו לאתר או השימוש במידע הכלול בו. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את הפעלת האתר בכל עת, ללא הודעה מוקדמת וללא חבות כלשהי.

 4. מידע המועבר לאתר.  כל מסר או חומר הנשלח לאתר זה באמצעות דואר אלקטרוני או בדרך אחרת, לרבות כל נתונים, שאלות, תגובות, הצעות וכיוצא בזה, ייחשב כמידע שאינו סודי ואינו מוגן בזכויות קנייניות כלשהן, ויטופל בהתאם. כל דבר המשודר או המועלה לאתר הופך לרכוש החברה ועשוי לשמש לכל מטרה, לרבות שכפול, גילוי, שידור, פרסום, שידור או העלאה לאתר. יתר על כן, החברה רשאית להשתמש, ללא מתן פיצוי כלשהו, בכל רעיון, קונספט, ידע (“know-how”) או טכניקות הכלולות בכל מסר הנשלח לאתר לכל מטרה שהיא.

  המידע שיימסר לפרסום באתר יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט.  יש להתייחס למידע המפורסם באתר זה על ידי צדדים שלישיים בזהירות ובקפידה. המידע אינו מתפרסם מטעמה של החברה, ולפיכך היא אינה אחראית למהימנותו, אמינותו, דיוקו, עדכניותו או שלמותו. החברה לא תישא באחריות למידע, תכנים, מודעות והצעות מסחריות, שיתפרסמו באתר על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם, קבלתם או שימוש בהם.

 5. קישורים (Links) לאתר זה. החברה לא בדקה אתרים של צדדים שלישיים הכוללים קישורים לאתר זה, כולם או מקצתם, ואינה אחראית לתוכנם של דפים מסוג זה מחוץ לאתר או לאתרים אחרים המקושרים לאתר זה. אם הנך מעוניין לקשר את האתר שלך לאתר זה, הנך רשאי ליצור קישור אך ורק לדף הבית. אין ליצור קישור לדף אחר כלשהו באתר זה, ללא הסכמה מוקדמת בכתב מאת החברה. ציטוט או שימוש בחלק אחד או יותר של אתר זה באתר של צד שלישי כלשהו ללא הסכמה בכתב, אסור אף הוא.

 6. קישורים לאתרים אחרים. קישורים לאתרים של צדדים שלישיים עשויים להיות מסופקים לטובת המבקרים באתר זו או לנוחותם.  יחד עם זאת, החברה אינה נושאת באחריות כלשהי לקישורים מאתר זה לאתרים אחרים, לרבות לדיוק או לחוקיות תוכנם, אינה נושאת באחריות כלשהי הנובעת מהפרה או מחדל במדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים.

 7. העלאות חומר (postings) לאתר זה. החברה עשויה לנטר מעת לעת את הדיונים, שיחות (chats), העלאות חומר, שידורים, לוחות מודעות וכיוצא בזה באתר, אך היא אינה מחוייבת לעשות כן ואינה נושאת באחריות או חבות כלשהי הנובעים מהתוכן של מיקומים כאלה או לטעות, לשון הרע, השמטה, שקר, ניבול-פה, פורנוגרפיה, תועבה, סכנה, פגיעה בפרטיות או אי-דיוק במידע כלשהו במיקומים אלה. אין להעלות לאתר או לשדר חומר בלתי-חוקי, מאיים, מכיל לשון הרע, מגונה, שערורייתי, מסית, פורנוגרפי או חומר תועבה אחר או כל חומר היכול להוות או לעודד מעשה שייחשב כעבירה פלילית, מקים חבות אזרחית או מפר את החוק בדרך אחרת. החברה תשתף פעולה באופן מלא עם כל רשות לאכיפת חוק או צו בית משפט הדורש ממנה או מנחה אותה לחשוף את הזהות של כל אדם המעלה לאתר מידע או חומר מסוג זה.

 8. סנקציות. במקרה של הפרת תנאי כלשהו מהתנאים המפורטים במסמך זה, תהיה  החברה רשאית לנקוט בצעדים מיידיים, לרבות מניעת המשתמש מעשיית שימוש בשירותים המוצעים על ידה והסרת כל מידע, נתונים ותכנים שהוצבו על ידו, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. אם נפגענו על ידי ההפרה שלך אנו רשאים, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, לדרוש ממך פיצויים.

 9. שינויים בתנאי השימוש. החברה יכולה בכל עת לשנות תנאים אלה על ידי עדכון מסמך זה. הנך כפוף לכל שינוי כאמור ולכן עליך לבקר מעת לעת בדף זה ולסקור את התנאים המעודכנים.
   

 

 

תנאי השימוש באתרקישוריםצור קשר • כל הזכויות שמורות פארמה-ליין © 2007