הצהרת נכנס לאתר

 

האתר מיועד לרוקחים ולאנשי מקצוע בתחום הפרמצבטיקה בישראל וכן לרופאים, צוות רפואי ואחרים העוסקים בתחומים הרלוונטיים בישראל. המידע הכלול באתר הוא מידע מקצועי ומדעי ומנוסח בהתאם. 

 

האמור באתר ביחס לתכשירים, טיפולים, וטכנולוגיות רפואיות אחרות מיועד למתן מידע כללי בלבד, ואינו מהווה תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע.

 

השימוש בתכשירים, ובטכנולוגיות הרפואיות, או בטיפולים הנזכרים באתר כפוף לתנאי הרישום שלהם ולאמור בעלון לרופא ובעלון לצרכן הרלוונטיים, או למידע בספרות המקצועית הרלוונטית ואין לראות באמור באתר משום עידוד ו/או המלצה לעשיית שימוש בתכשירים, טיפולים וטכנולוגיות רפואיות אחרות שלא בהתאם לתנאים אלה.

 

המידע המופיע באתר זה אשר מובא מטעם חברות התרופות / מזון רפואי / ציוד רפואי, הינו על אחריות הגוף אשר העביר אלינו את המידע.

 

השימוש באתר הוא על פי "תנאי השימוש באתר" כפי שמתפרסמים באתר.

 

אני מסכים ומצהיר כי אני עומד בתנאים לכניסה לאתרכניסה למנויים
כתובת דוא"ל:
ססמא:
משתמש חדש

pharmaline-facebook

 

תקנות הרוקחים (ניפוק תכשירי התגוננות) (הוראת שעה), תשס"ז-2007

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 55(2) לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981 (להלן – הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:

 

הגדרות


1. בתקנות אלה –
"נקודת חלוקה" – עסק או מקום אחר שאינו בית מרקחת, שאישר המנהל לענין תקנות אלה;
"תכשירי התגוננות" – כל אחד מן התכשירים המכילים חומר פעיל או החיסונים מן המפורטים להלן:
(1) אוסלטמוויר (Oseltamivir);
(2) אמנטדין (Amantadine);
(3) חיסון מפני שפעת פנדמית (Pandemic Flu Vaccine).

 

ניפוק תכשירי התגוננות


2. על ניפוק תכשירי התגוננות מנקודת חלוקה לא יחולו הוראות סעיפים 23, 45, 47, 47ב(א) ו-(ג) לפקודה.

 

תיעוד אחסנה והובלה


3. המנהל ייתן הוראות בכל הנוגע לאחסנה והובלה של תכשירי ההתגוננות וכן בכל הנוגע לתיעוד ניפוק התכשירים בנקודת החלקה.

 

תוקף


4.  תקנות אלה יעמדו בתוקפן עד יום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010).


י"א בסיון התשס"ז (28 במאי 2007)
 יעקב בן יזרי
 שר הבריאות

 

 

הוסף תגובה חדשה
תגובות
לא נשלחו עדיין תגובות.
תנאי השימוש באתרקישוריםצור קשר • כל הזכויות שמורות פארמה-ליין © 2007