הצהרת נכנס לאתר

 

האתר מיועד לרוקחים ולאנשי מקצוע בתחום הפרמצבטיקה בישראל וכן לרופאים, צוות רפואי ואחרים העוסקים בתחומים הרלוונטיים בישראל. המידע הכלול באתר הוא מידע מקצועי ומדעי ומנוסח בהתאם. 

 

האמור באתר ביחס לתכשירים, טיפולים, וטכנולוגיות רפואיות אחרות מיועד למתן מידע כללי בלבד, ואינו מהווה תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע.

 

השימוש בתכשירים, ובטכנולוגיות הרפואיות, או בטיפולים הנזכרים באתר כפוף לתנאי הרישום שלהם ולאמור בעלון לרופא ובעלון לצרכן הרלוונטיים, או למידע בספרות המקצועית הרלוונטית ואין לראות באמור באתר משום עידוד ו/או המלצה לעשיית שימוש בתכשירים, טיפולים וטכנולוגיות רפואיות אחרות שלא בהתאם לתנאים אלה.

 

המידע המופיע באתר זה אשר מובא מטעם חברות התרופות / מזון רפואי / ציוד רפואי, הינו על אחריות הגוף אשר העביר אלינו את המידע.

 

השימוש באתר הוא על פי "תנאי השימוש באתר" כפי שמתפרסמים באתר.

 

אני מסכים ומצהיר כי אני עומד בתנאים לכניסה לאתר× סגירה
להרחבה בנושא
כניסה למנויים
כתובת דוא"ל:
ססמא:
משתמש חדש

pharmaline-facebook

 

מדיניות וכלכלת תרופות
תופעות לוואי בטיפול תרופתי - משמעויות קליניות וכלכליות
השפעתם העצומה של תרופות ומוצרי רפואה אחרים על בריאותנו ואיכות חיינו ידועה ומובנת לכל. תרופות הן מוצר צריכה ייחודי וחיוני בשל היותן חלק אינטגרלי ועיקרי ברפואה המודרנית. שימוש מושכל בתרופות יכול להציל חיים ולשפר את איכותם, בעוד ששימוש לא נכון עלול לגרום נזקים משמעותיים ואף מוות.
שיקולים בקביעת מחירי תרופות פטנטיות
הסוגיה המרכזית בשוק התרופות היא מחירן הגבוה של תרופות מרשם. ההוצאה עבור תרופות היא כידוע ההוצאה שגדלה בשנים האחרונות בקצב המהיר ביותר מבין כלל ההוצאות לבריאות. הסיבה לכך היא כניסתן של תרופות חדשות, שהן יקרות יותר (מחירי התרופות הקיימות הולכים ויורדים במשך הזמן). במאמר זה אתאר את המודל הכלכלי העומד בבסיס אופן קביעת מחירי תרופות פטנט, ואת הסיבות המרכזיות לכך שהמחירים ממשיכים להאמיר בקביעות.
נגישות לתרופות חדשות בישראל - תהליך רישום תרופות
בשנים האחרונות התרגלנו להתייחס לסוגיית הנגישות לתרופות חדשות בישראל רק בפרספקטיבה של הכללתן בסל התרופות ושאלת המימון הציבורי. עם זאת, יש צריך לזכור שהנגישות לתרופות, הלכה למעשה, מוגדרת בראש ובראשונה מעצם הליך רישום תרופה חדשה. כזכור, העקרונות עליהם מושתת מתן האישור לשיווק תרופה חדשה (המכונה בישראל "תהליך הרישום") הם שלושה - בטיחות, יעילות ואיכות. אגף הרוקחות במשרד הבריאות הוא האמון על תהליך רישום התרופות במדינת ישראל.
Biosimilars – עידן חדש ברגולציה של תרופות
אחת הסוגיות בתחום הרגולציה של תרופות שנידונה בשנים האחרונות בהרחבה היא סוגיית אופן אישורן של תרופות ביולוגיות דומות (גנריקה לתרופות ביולוגיות ולהלן Biosimilars). הסוגיה שעל הפרק היא כבדת משקל שכן במקרה זה מתחדד הצורך באיזון בין נתוני בטיחות, יעילות ואיכות התכשיר לבין עלותו. ידוע לכל כי ייחודן של תרופות גנריות הוא בהורדת המחירים המושגת בעקבות כניסתן לשוק. לפני מספר שנים, עם הציפייה לפקיעות הפטנט הראשונות של תרופות ביולוגיות, החל דיון נוקב בסוגיה כיצד יש להתייחס לתרופות ביולוגיות דומות (Biosimilars), בשל ההבדל במאפיינים בין תרופות ביולוגיות לתרופות סטנדרטיות "כימיות".
תגמול הרוקח כאמצעי להשגת טיפול תרופתי מושכל
פעולת הניפוק של תרופות בידי רוקחים אינה דומה למכירה קמעונאית רגילה. לפחות בכל הנוגע לתרופות מרשם, מדובר בפעולה המצריכה מומחיות מקצועית. ניתן להסיק זאת מעצם העובדה שהפעולה יוחדה לרוקחים על פי חוק. במקרים רבים, ניפוק תרופה על פי מרשם מצריך גם הפעלת שיקול-דעת מקצועי - מסקנה המתבקשת מהסמכות שניתנה לרוקח לשקול שמא מדובר במרשם שגוי, לבצע החלפה גנרית ולספק למטופל מידע על התרופה ואופן השימוש בה.
הרפורמות המוצעות בשוק התרופות - חוק ההסדרים לשנת 2006
כמו בכל שנה, נפתחת מחדש סאגת הרפורמה במערכת הבריאות לפי תפיסתו של משרד האוצר. בחודש אוגוסט התקבלו החלטות הממשלה המהוות את הבסיס להצעת חוק ההסדרים לשנת התקציב 2006. מטרת מאמר זה לסקור את משמעויותיו של חוק ההסדרים בהקשר החקיקתי והפוליטי ולדון בהצעות השונות המפורטות בהצעת החוק לשנה הקרובה.
חיזוי טכנולוגיות רפואיות
כמוזכר במאמרי הקודמים, קצב הפיתוח של טכנולוגיות רפואיות (תרופות, מכשור רפואי, פרוצדורות וכיו"ב) גדל והולך משנה לשנה, בעוד שהתקציב המופנה לטובת מתן שירותי בריאות גדל בקצב קטן יותר. במצב זה, נוצר פער בין מגוון שירותי הבריאות הקיימים לבין אלה שניתנים במסגרת הביטוח הציבורי. כאמור, ועדת הסל בעת מהלך עבודתה, עומדת בפני דילמות קשות בניסיון לקביעת סידרי העדיפויות לטכנולוגיות רפואיות חדשות. באותה מידה, גם קופות החולים ובתי החולים עומדים בפני דילמות קשות, עת ניצבת בפניהם טכנולוגיה חדשה שעליהם להתמודד כיצד להתייחס אליה – לספקה באופן חלקי, עם הגבלות, או רק לאחר שתיכלל בסל.
עשור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי
בתחילת חודש מארס השנה התקיים הכנס השנתי של המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות, שעמד בסימן עשור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי. הדיונים בכנס עסקו בחשבון נפש באשר לחוק - האם הושגו מטרות החוק כפי שהוגדרו, ומה ניתן עוד לשפר? לפיכך, מצאנו לנכון להתייחס בגיליון זה של פארמהליין לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, הסיבות לחקיקתו והמטרות שהיה אמור להשיג. בהמשך לסקירת רקע זו, הראיון בגיליון זה הוא עם פרופ' אריה שירום שהיה חבר ועדת נתניהו לבדיקת תפקוד מערכת הבריאות שהמלצותיה הביאו לחקיקתו של החוק.
קביעת סדרי עדיפות בעת קבלת ההחלטות על עדכון סל שירותי הבריאות
בימים אלו אנו עדים לתהליך עדכון סל שירותי הבריאות לשנת 2005, לאחר שנתיים בהן לא קוים התהליך, כנהוג. מאחר שבחוק ביטוח בריאות ממלכתי לא נקבע מנגנון לעדכון סל השירותים, פותח תהליך עדכון הסל על ידי משרד הבריאות, כפי שתואר כאן בעבר. המנגנון שפותח ע"י משרד הבריאות מתבסס על קביעת סדרי עדיפויות לטכנולוגיות השונות המועמדות להיכלל בסל, באמצעות תהליך של הערכת טכנולוגיות רפואיות. על פי מנגנון זה, הערכת הטכנולוגיות מתבצעת על ידי אנשי המקצוע במשרד הבריאות, ואילו קבלת ההחלטות בדבר סדרי העדיפויות - ובהתאם לכך גם ההחלטה הסופית על הטכנולוגיות שייכנסו לסל - היא באחריות הוועדה הציבורית לעדכון סל שירותי הבריאות, הממונה על ידי שר הבריאות.
תרופות בסל שירותי הבריאות - הגדרת הזכאות למימון ציבורי
בחוק ביטוח בריאות ממלכתי נקבע סל שירותי הבריאות, לרבות רשימת התרופות שבו, המהווה את הבסיס לטיפול הרפואי שהמדינה מחויבת לספק לאזרחיה, אם בעצמה ואם באמצעות קופות החולים. סל התרופות, כחלק מסל שירותי הבריאות, מעודכן בימים כתיקונם מדי שנה, כדי להתאים את תוכנו לקצב התפתחות הטכנולוגיות הרפואיות ולשמור על רמה קבועה של איכות סבירה במתן שירותי הבריאות בישראל.
הערכה כלכלית של תרופות בישראל – המכשול הרביעי
בישראל, כמו בכל מדינה מערבית אחרת, מתבססת ההחלטה למתן אישור לשיווק תרופה על שלושה עקרונות יסוד, לפיהם יש להעריך את כדאיות השימוש בתרופה במהלך מחזור החיים שלה: בטיחות (safety), יעילות (efficacy) ואיכות (quality). עקרונות יסוד אלה מהווים חסמי כניסה חמורים וקשיחים, ורק לאחר שנחה דעתה של הרשות הרגולטורית המתאימה, שהתרופה אכן הוכיחה את עמידתה בעקרונות אלה, ניתן האישור לשווקה.
תנאי השימוש באתרקישוריםצור קשר • כל הזכויות שמורות פארמה-ליין © 2007